Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


O nás

 • Junior Achievement (JA) Slovensko je lídrom v podnikateľskom vzdelávaní na Slovensku. V školskom roku 2016/2017 sme do programov zapojili 859 škôl, 992 učiteľov a 23 354 študentov.
 • Máme viac ako 320 000 absolventov vzdelávacích programov na ZŠ, SŠ a VŠ za 25 rokov na Slovensku.
 • Do learning by doing aktivít zapájame ročne viac ako 780 odborníkov z praxe.
 • Sme súčasťou celosvetovej siete 118 krajín JA Worldwide a súčasťou siete 40 európskych krajín JA Europe.
 • Ocenili nás ako Modelovú organizáciu v roku 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2017.
 • Získali sme prvé miesto v kategórii Vzdelávanie v rámci prestížneho ocenenia Ceny Nadácie Orange.
 • Budujeme silné partnerstvá s podnikateľským prostredímpodporujeme talent, kreativitu, inovácie.
 • Správnu radu JA Slovensko tvoria významné zahraničné a domáce spoločnosti.
 • Výbor externých poradcov tvoria aj štátni tajomníci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR.
 • V programoch JA Aplikovaná ekonómiaJA Podnikanie v cestovnom ruchu si študenti vyskúšajú prvé reálne podnikanie v študentskej firme.
 • Etické aspekty podnikania a morálne hodnoty jednotlivca rozvíjame v programe JA Etika v podnikaní.
 • Finančnú gramotnosť žiakov zvyšujeme vďaka programom JA Viac ako peniaze  a JA A PENIAZE, ktoré sú vytvorené v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti.

  Slogan

  Skúsenosťou k úspechu

  Vízia

  Mladí ľudia po absolvovaní našich vzdelávacích programov vedia, čo v živote chcúako to dosiahnu.

  Poslanie

  Našim poslaním je poskytovať mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických programov. Programy podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.