Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Základné informácie

 

Ďakujeme, že ste sa v šk. roku 2018/2019 rozhodli realizovať na Vašej škole vzdelávací program JA A PENIAZE.

Ak ste v minulých školských rokoch absolvovali kontinuálne inovačné vzdelávanie, resp. vzdelávanie k programu JA A PENIAZE (JA Finančná gramotnosť alebo Viac ako peniaze), prihláste sa do programu vyplnením tejto prihlášky.

Ak chcete na škole realizovať program JA A PENIAZE, no ešte ste neabsolvovali vyššie spomenuté vzdelávanie, prihláste sa najskôr na kontinuálne inovačné vzdelávanie, resp. vzdelávanie JA Finančná gramotnosť. Následne, po akceptovaní Vašej prihlášky na vzdelávanie, vyplňte prihlášku do programu. Prihlášku na KIV/ vzdelávanie nájdete tu.

Informácie o kontinuálnom inovačnom vzdelávaní, resp. vzdelávaní JA Finančná gramotnosť k programu JA A PENIAZE si môžete prečítať tu.

 

Poznámka: V prípade, že máte problém so zobrazením prihlášky vo Vašom prehliadači (napr. Chrome, Mozilla Firefox a pod.), otvorte ju v inom prehliadači (napr. Edge, Explorer a pod.).