Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihláška - záujem

Ďakujeme za váš záujem prihlásiť sa na vzdelávanie v niektorom z našich vzdelávacích programov.

Prihlasovanie učiteľov do programov a na vzdelávanie v šk. roku 2017/2018 bolo uzavreté.

V prípade, že máte záujem v šk. roku 2018/2019 vyučovať na vašej škole niektorý nami poskytovaný vzdelávací program a absolvovať vzdelávanie k danému programu, vyplňte nasledovný formulár. Po opätovnom spustení prihlasovania v priebehu apríla 2018 vás budeme kontaktovať s presnými informáciami o vyplnení riadnej prihlášky. Formulár je určený pre učiteľov, ktorí majú záujem program na škole realizovať.

 

Tu nájdete samostatnú prihlášku do vzdelávacieho programu JA Ekonómia a podnikanie Digitálna garáž - Úvod do online marketingu.

Formulár vypĺňajte s diakritikou. Všetky polia označené hviezdičkou sú povinné!


Záujem o realizáciu vzdelávania

Tento elektronický formulár nie je riadnou prihláškou na vzdelávanie. Vzdelávanie bolo pre šk. rok 2017/2018 uzavreté.
Po jeho opätovnom spustení (apríl 2018) Vám zašleme na základe tohto formulára informáciu o začiatku prihlasovania.

Učiteľ
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Funkcia:
Mobil: E-mail:

O ktoré vzdelávanie konkrétne by ste mali záujem? Vyznačte:

Škola, príp. zariadenie   
Názov:
Ulica a číslo Mesto
Odoslaním formulára súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v  súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.