Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA A PENIAZE - súťaž pre triedy

 

V školskom roku 2017/2018 sme pre našich najmenších žiakov zapojených v programe JA A PENIAZE pripravili súťaž, v ktorej môžu ukázať nielen to, akí sú tvoriví, ale tiež svoju zručnosť hospodáriť s peniazmi už v mladom veku.

 

Téma súťaže

JA A MOJA PEŇAŽENKA

 
Čo je úlohou žiakov v súťaži?
 • vyrobiť peňaženku podľa vlastných predstáv a fantázie so zohľadnením výrobných nákladov, jej praktického využitia a originálneho prevedenia (bližšie informácie o súťažnej práci - peňaženke nájdete v pravidlách a podmienkach súťaže)
Kto sa môže súťaže zúčastniť?
 • žiaci so  svojimi pedagógmi, ktorí sú v školskom roku 2017/2018 zapojení do vzdelávacieho programu JA A PENIAZE, a ktorí spĺňajú podmienky uvedené v pravidlách a podmienkach súťaže
Aké ceny čakajú na víťazov?
 • víťazné triedy budú odmenené krásnymi a praktickými školskými pomôckami v hodnote 150,- € za 1. miesto, 100,- € za 2. miesto a 75,- € za 3. miesto
Kto bude hodnotiť súťažné práce a podľa ktorých kritérií?
 • súťažné práce zhodnotí porota podľa 3 kritérií - finančné hľadisko, praktickosť a originalita, ktoré sú konkretizované v pravidlách a podmienkach súťaže
Kedy a kde sa súťaž koná?
 • časový harmonogram súťaže:

   5. február 2018
  Zverejnenie témy súťaže a pravidiel a podmienok
   1. marec 2018
  Začiatok posielania súťažných prác
   30. apríl 2018
  Posledný termín zaslania súťažných prác (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)
   31. máj 2018
  Zverejnenie víťazných tried

 • pedagogický zamestnanec pošle súťažnú prácu svojej triedy spolu so sprievodným listom na adresu: Miroslava Dechtárová, JA Slovensko, n.o., Rudlovská cesta 6550/53, 974 01 Banská Bystrica podľa časového harmonogramu. Popis sprievodného listu je uvedený v pravidlách a podmienkach súťaže.
Kde sa dozviem viac informácií o súťaži?
 • v pravidlách a podmienkach súťaže
 • u manažérky programu JA A PENIAZE Miroslavy Dechtárovej ( +421 903 233 305| dechtarova@jaslovensko.sk)